OpenData

Ilość danych stanowi dziś problem ze względu ich wykładniczy przyrost. W 2013 roku ilość wytworzonych danych w ciągu dwóch dni równała się z całym dorobkiem informacyjnym naszej cywilizacji od jej zarania do roku 2003. Szacuje się, że roczna ilość danych oceniana w 2014 roku 3.2 zetabajty danych osiągnie w 2020 r. 40 zetabajty i będzie dalej stale rosnąć. Jednocześnie należy mieć świadomość, że znaczna część tych danych jest wytwarzana przez instytucje publiczne, które niejednokrotnie udostępniają je odpłatnie na podstawie różnorodnych licencji. Przeciwieństwem do danych licencjonowanych są Dane Otwarte udostępniane publicznie za darmo do dalszego przetwarzania.

Z badań prowadzonych wśród krajów członkowskich UE wynika że w latach 2016-2020 wielkość rynku Otwartych Danych wzrośnie o 36,9% i wg przedwidywań w 2020 może osiągnąć wielkość 75,7 mld Euro. Oczekuje się, że wartość gospodarki danych UE wzrośnie do 739 mld EUR do 2020 r. (4% PKB UE). Jednocześnie rynek ten ma też ogromy potencjał w kreacji nowych miejsc pracy, a oszczędności sektora publicznego w UE28 szacowane są na 1,7 mld Euro do 2020 r. To tylko najważniejsze liczby pokazujące potencjał jaki drzemie w Otwartych Danych. Powinno to zachęcić rządy do tworzenia przepisów ułatwiających publikację Otwartych Danych przez instytucje państwowe, co jednocześnie znacząco wpłynie na ich szerokie wykorzystanie (re-use). W Polsce dostęp do Otwartych Danych ułatwia portal www.danepubliczne.gov.pl, gdzie powinny być gromadzone dane tworzone przez instytucje państwowe. Udostępnianie danych publicznych ma jeszcze jedną istotną zaletę, a mianowicie zwiększenie ich wykorzystania automatycznie będzie wpływało na jakość danych, gdyż rynek sam będzie dopingował do zachowania najwyższych standardów.