Profesjonalnie

Doktor nauk o Ziemi. Ekspert w zakresie geoinformacji, ochrony środowiska i hydrogeologii. Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, Akademii im. Koźmińskiego i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 

Blisko 25 lat związany z Państwowym Instytutem Geologicznym, gdzie pełnił szereg funkcji kierowniczych m. in. kierownik Zakładu Geologii Środowiskowej, kierownik Działu Współpracy Zagranicznej, Dyrektor ds. geoinformacji. Członek Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju. Współpracuje na stałe z Instytutem im. Rybarskiego, pełni także funkcję wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle – ORGMASZ. 

Wieloletni ekspert organizacji krajowych i międzynarodowych. Członek międzynarodowych zespołów EuroGeoSurveys, OneGeology, dyrektywy INSPIRE, European Large Geotechnical Institutes Platform (ELGIP) oraz Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ). Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Naukowiec i doświadczony menadżer w zakresie zarządzania organizacjami badawczo-rozwojowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami oraz znajomość metodyk projektowych. Zdobyte umiejętności umożliwiły mu tworzenie strategii biznesowych, budowę zespołów projektowych, prowadzenie i komercjalizację projektów badawczych oraz wdrażanie architektury korporacyjnej w rozproszonej organizacji.

Wykładowca uniwersytecki oraz autor licznych publikacji z zakresu nowoczesnych technologii w geologii i informacji przestrzennej.