Architektura korporacyjna

Architektura korporacyjna (ang. Enterprise Architecture) to formalny opis struktury i funkcji komponentów korporacji. Przy czym korporację należy tu rozumieć jako organizację, gdyż może to być konkretna firma, instytucja, albo administracja rządowa. Architektura to rozwiązanie informatyczne mapujące wzajemne powiązania pomiędzy komponentami oraz lista pryncypiów i wytycznych służących zarządzaniu ich tworzeniem i rozwojem w czasie.