Zespół Sejmowy

Rozpoczął działania Zespół Sejmowy ds. kopalni Krupiński. Jednym z zadań jest ocena projektu Polityki Surowcowej Państwa i jej skuktów dla gospodarki, a także ocena nieuzasadnionego wstrzymania prac geologicznych dokumentujących złoża kopalin użytecznych. Mam zaszczyt przewodniczyć pracom tej grupy. Jaki wpływ na przyszłość Polski mogą mieć surowce ukryte pod naszymi stopami? W grę wchodzą zasoby warte biliony złotych.