Dane
Informacje
Wiedza
Mądrość

Dane

nieuporządkowane zasoby, które mogą być przetwarzane umysłowo lub komputerowo

Informacja

zinterpretowane dane będące podstawą do dalszego ich modyfikacji

Wiedza

ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania

Mądrość

doświadczenie pozwalające zastosować wiedzę w praktyce

Profesjonalne Zarządzanie Geoinformacją

Zarządzanie informacją jest jak dobre opowiadanie, gdzie dane jak pojedyncze słowa składają się na całość historii. Wiedza i doświadczenie pozwalają wysnuć trafne wnioski patrząc na szczegóły z szerszej perspektywy.

Stosując innowacyjne technologie opowiadam mądre historie, które służą do wspomagania procesów podejmowania decyzji.

Prostota to szczyt wyrafinowania

Steve Jobs

dr Tomasz Nałęcz

Doktor nauk o Ziemi. Ekspert w zakresie geoinformacji, ochrony środowiska i hydrogeologii. Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, Akademi im. Koźmińskiego i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 

Blisko 25 lat związany z Państwowym Instytutem Geologicznym, gdzie pełnił szereg funkcji kierowniczych m. in. kierownik Zakładu Geologii Środowiskowej, kierownik Działu Współpracy Zagranicznej, Dyrektor ds. geoinformacji. Członek Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju. Współpracuje na stałe z Instytutem im. Rybarskiego, pełni także funkcję wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Organizacji i Zarządzania w PrzemyśleORGMASZ

Wieloletni ekspert organizacji krajowych i międzynarodowych. Członek międzynarodowych zespołów EuroGeoSurveys, OneGeology, dyrektywy INSPIRE, European Large Geotechnical Institutes Platform (ELGIP) oraz Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ). Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Naukowiec i doświadczony menadżer w zakresie zarządzania organizacjami badawczo-rozwojowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużym zespołem oraz znajomość metodyk projektowych. Zdobyte umiejętności i doświadczenie pozwalają mu na tworzenie strategii biznesowych, budowę zespołów projektowych, prowadzenie i komercjalizację projektów badawczych oraz wdrażanie architektury korporacyjnej w rozproszonej organizacji.

Wykładowca uniwersytecki oraz autor licznych publikacji z zakresu nowoczesnych technologii w geologii i informacji przestrzennej

jeremy-bishop-576183-unsplash

Aktualności

Satelity trafiają pod strzechy

Za sprawą miniaturyzacji, ograniczeniu kosztów i czasu budowy satelitów użytkownicy dostają zupełnie nowe możliwości dotarcia do danych przestrzennych

Potrzeba nam strategii, a nie polityki

Można zaryzykować stwierdzenie: kto ma surowce, ten ma władzę. Albo lepiej: kto zarządza surowcami, ten ma rzeczywistą władzę!

mickael-tournier-541487-unsplash