Geoinformacja

Geoinformacja to zgodnie z definicją informacja uzyskiwana na drodze interpretacji danych geoprzestrzennych. Kluczowym elementem geoinformacji jest lokalizacja, czyli współrzędne określające położenie danego obiektu w przestrzeni. Dzięki temu każdy obiekt zapisany w bazie danych zyskuje nowe oblicze poprzez możliwość prezentacji go na mapie. Oczywiści lokalizacja jest kluczowa w geoinformacji, gdyż bez niej nie można byłoby przedstawić w przestrzeni obiektu zapisanego w bazie danych i wizualizować jego atrybutów. Do zarządzania zasobami geoinformacyjnymi służą Systemy Informacji Przestrzennej umożliwiające przetwarzanie, analizę i wizualizację danych przestrzennych.

Geoinformacja umożliwia rozszerzenie zwykłych danych o wymiar geolokalizacji, co otwiera ogromny potencjał analityczny prezentując w zjawiska w przestrzeni uruchamiając obraz (mapę) do ich prezentacji.

Obecnie zastosowanie geoinformacji dotyka praktycznie każdej dziedziny od geodezji, geologii, planowania przestrzennego i ochrony środowiska poprzez popularne systemy nawigacyjne do zastosowań czysto biznesowych w sprzedaży, logistyce czy inteligentnych rozwiązaniach dla kopalni lub budownictwa.

W geoinformacji dane są istotne, a szczególnie ich jakość wpływa na finalne efekty, ale przede wszystkim kluczowe są analizy informacji, które pozwalają uzyskać wiedzę wspomagającą procesy decyzyjne. Przetwarzając rozproszone zasoby informacji, bardzo często z różnych dziedzin, poprzez ich połączenie i wspólną analizę można uzyskać nową jakość.