Geopolityka

 

 

Jest to temat, który pasjonuje mnie od wielu lat, a pogłębiając wiedzę zdobywam informacje, które  zmieniają mój punkt widzenia na procesy zachodzące w naszym bliższym i dalszym otoczeniu.

 Niesamowite jak uwarunkowania geograficzne od wieków kształtują politykę światową, regionalną i lokalną. Spojrzenie na globalne wydarzenia i decyzje polityczne z szerszej perspektywy pozwalają zgłębić pozornie trudne do zrozumienia wydarzenia na globalnej szachownicy. 

 

 

Geopolityka jest wielowymiarowa, dotyczy nie tylko zagadnień gospodarczych i militarnych, ale wpływa też na aspekty technologiczne i kulturowe. Oczywiście wykorzystując wiedzę o procesach geopolitycznych nie udaje się na pewno wytłumaczyć wszystkiego, ale pozwala to na zrozumienie wielu pozornie nie związanych ze sobą faktów.


Wbrew pozorom niejednokrotnie zdarzenia geopolityczne mają wiele wspólnego z geologią, która jak wiadomo determinuje warunki geograficzne. Nie bez przyczyny mapy geologiczne od wieków były wykorzystywane przez armię, a pierwsza służba geologiczna na świecie utworzona w 1835 r. (British Geological Survey) wyłoniła się ze służby kwatermistrzowskiej. 

Warunki geologiczne decydowały o wyborze miejsc na fortyfikacje, ale też wyznaczały trasy przejazdu ciężkiego sprzętu.