Krajowy Związek Zawodowy Geologów

Krajowy Związek Zawodowy Geologów  Państwowego Instytutu Geologicznego

Jestem współzałożycielem i wieloletnim sekretarzem Krajowego Związku Zawodowego Geologów PIG-PIB reprezentującego pracowników merytorycznych PIG-PIB. 

Oprócz naturalnej walki o prawa pracownicze, KZZG PIG-PIB wyróżnia się od innych organizacji związkowych wspieraniem nowoczesnych metod zarządzania wspomagających rozwój najlepszych pracowników merytorycznych z różnych dziedzin geologii. Uważamy, że zadaniem związku zawodowego jest nie tylko ochrona tych najsłabszych, ale wspieranie najlepszych i budowanie w ten sposób optymalnych warunków pracy dla wszystkich pracowników.