Instytut im. Romana Rybarskiego

Instytut im. Romana Rybarskiego to niezależny thinktank przygotowujący ekspertyzy tematyczne. Stanowi niezależny i nienastawiony na zysk ośrodek edukacyjny, odwołującym się do tradycji szkoły krakowskiej w ekonomii XX w. Misją instytutu jest szerzenie wiedzy w społeczeństwie na tematy związane z szeroko pojętą ekonomią, badanie gospodarki rynkowej oraz działanie na rzecz wolnego rynku opartego na trzech filarach: wolności, własności i sprawiedliwości.

Jako ekspert wspomagam Instytut ekspertyzami z dziedziny polityki surowcowej, ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zarządzania informacją.