Building Information Management (BIM)

Building Information Management (BIM) jest technologią wykorzystującą model połączony z bazą danych informacji o projekcie.

BIM to inwestycja budowlana, którą można stworzyć w wirtualnym świecie korzystając z bazy danych obiektów składowych procesu budowlanego. Zastosowanie BIM znacząco zmienia podejście do procesu budowlanego, gdyż raz zdefiniowane i zgromadzone w bazie obiekty mogą by wykorzystywane na każdym etapie prowadzonych działań od projektowania poprzez konstrukcję do użytkowania budynku. Integracja przestrzenna BIM z GIS daje możliwość wpisania budynku w otaczające środowisko i przejście do procesu planowania przestrzennego.

 

Tematyka BIM pojawia się jako popularny element wielu konferencji geoinformacyjnych, jednakże przede wszystkim w kontekście umiejscowienia budynku na powierzchni terenu. Wydaje się, że kompletnie ignorowany jest aspekt podziemnym, który znacząco determinuje zarówno proces budowlany, jak i bezpośrednio wpływa na koszty i bezpieczeństwo konstrukcji. De facto czynnik podziemny jest podstawą do prac projektowych i powinien stanowić jeden z elementów BIM dostarczając informacji o podłożu na którym lokalizowany jest budynek. Parametry inżynierskie gruntu należy traktować jako jeden z obiektów bazy danych, który może mieć o wiele szersze zastosowanie np. w kontekście uzbrojenia terenu i infrastruktury dołączonej do budynku. Informacja geologiczna ma także istotną wartość w szerszym w rozumieniu jako element planowania przestrzennego i zarządzania kryzysowego.

 

Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych do zarządzania przestrzenią naziemną i podziemną oraz obiektami budowlanymi stanowi naturalny komponent systemów decyzyjnych i budowy rozwiązań SmartCity.